ceturtdiena, 2012. gada 27. septembris

Eksāmena atbildes fizikā

Eksāmena jautājumi fizikā  - mehānikas fizikālie pamati, molekulārfizika, termodinamika.

1. Fizikas definīcija un metodes. Fizikas loma tehnikā un zinātnē.
2. Fizikas nozares, tās vēsture un galvenās idejas.
3. Vispārējie fizikālie priekšstati par pasauli. Telpa, laiks, mijiedarbe.
4. Mērvienību sistēmas, pamatvienības un to etaloni.
5. Mehānika un tās galvenās nozares.
6. Atsaites sistēmas. Mehāniskās kustības veidi, kustības likums.
7. Lineārais ātrums.
8. Lineārais paātrinājums, tā komponentes līklīnijas kustībā.
9. Leņķiskais ātrums un leņķiskais paātrinājums.
10. Gravitācijas spēks.
11. Elastības spēks.
12. Berzes spēks.
13. Trīs Ņūtona likumi - dinamikas pamatlikumi.
14. Kinemātiskais impulss un spēka impulss, to saistība.
15. Mainīga spēka darbs un jauda.
16. Kinētiskā un potenciālā enerģija.
17. Ņūtona mehānikas pielietojamības robežas.
18. Inerces spēki.
19. Materiāla punkta rotācijas kustības vienādojumi.
20. Kustības daudzuma momenta teorēma materiālu punktu sistēmai.
21. Materiālu punktu sistēmas un absolūti cieta ķermeņa masas centrs.
22. Materiālu punktu sistēmas un absolūti cieta ķermeņa masas centra kustības teorēma.
23. Kustības daudzuma momenta teorēma materiālu punktu sistēmai un absolūti cietam ķermenim.
24. Inerces moments. Galvenās inerces asis. Šteinera teorēma.
25. Cieta  ķermeņa rotācijas kustības pamatvienādojums.
26. Spēka darbs un jauda absolūti cieta ķermeņa rotācijas kustībā. Šāda ķermeņa potenciālā un kinemātiskā enerģija.
27. Absolūti cieta ķermeņa kinētiskā enerģija (Kēniga teorēma)
28. Harmoniskas svārstības un parametri.
29. Harmoniska oscilatora vienādojums vinekāršajā gadījumā.
30. Rimstošās svārstības. Rimšanas laiks. Logaritmiskais dekrements,
31. Rimstošas uzspiestas svārstības.
32. Skalāru sinhronu svārstību saskaitīšana
33. Perpendikulāri sinhronu svārstību saskaitīšana.
34. Mehāniskie viļņi. viļņu fronte. Fāzes un grupas ātrums.
35. Mehānisko viļņu enerģijas blīvums Umova vektors.
36. Statiskās un termodinamiskās vielas pētīšanas metode.
37 Ideālas gāzes molekulāri kinētiskās teorijas pamatvienādojums
38. Temperatūra.
39. Klapeirona - Mendeļējeva vienādojums. Citas gāzes stāvokļa vienādojuma formas.
40. Daltona likums.
41. Ekvipartīcijas likums
42. Ideālās gāzes iekšējā enerģija
43. Maksvela sadalījums, gāzes, molekulu vidējie ātrumi.
44. Barometriskā formula
45. Bolcmaņa sadalījums.
46. Maksvela - Bolcmaņa sadalījums.
47. Molekulu sadursmes gāzēs un to vidējie raksturlielumi
48. Difūzija gāzēs
49. Siltuma vadīšana gāzēs
50. Iekšējā berze gāzēs
51. Sakarības starp gāzes pārneses koeficientiem.
52. Ideālās gāzes darbs.
53.Pirmais termodinamikas likums.
54. Izohoriski procesi ideālās gāzēs
55. Izobāriski procesi ideālās gāzēs
56. Izotermiski procesi ideālās gāzēs
57. Adiabātiski procesi ideālās gāzēs
58. Siltumietilpības jēdziens. Maijera vienādojums.
59. Klasiskā siltumietilpības teorijas ierobežotība
60. Siltuma dzinēju darbības princips.
61. Entopija, tās izmaiņas atgriezeniskos un neatgriezeniskos termodinamiskos procesos
62. Otrais termodinamikas likums
63. Otrā termodinamikas likuma, statiskais raksturs.
64. Trešais termodinamikas likums.
65. Fluktuācijas.

Eksāmena atbildes fizikā: Ir norādītas arī formulas un formulu paskaidrojumi. Šis ir vecs eksāmens, taču šos jautājumus izmanto katru gadu, jo biļešu jautājumi nemainās kā arī mācību tēmas nemainās, māca pēc vienas programmas. Eksāmena laikā var izmantot vienu A4 formulu lapu, bez paskaidrojumiem un teorijas. Taču, ja pacenšās tad teorija un paskaidrojumi ir iespējami arī uz šīs formulu lapas.

eksāmena atbildes fizikā

eksāmena atbildes fizikā

eksāmena atbildes fizikā

eksāmena atbildes fizikā

fizika

fiziku

eksāmena atbildes fizikā

fizikas

formulas

Noderīga informācija  - fizikas formulas - Šteinera teorēma

1 komentārs: