pirmdiena, 2010. gada 6. decembris

Civilā aizsardzība

Objektā glabājas 6t hlora un notiek avārija,h=0.08m, vēja āturms ir 2m/s, t=20C, IN-inversija, atrodos h=8km atālumā no objekta.

1. iztvaikošanas laiksh – SIIV slāņa biezums, m;
d – SIIV īpatsvars,t/m3;
K2, K4, K7 – pēc tabulas 7, 8.


2. Aprēķināt ekvivalento daudzumu primārajā un sekundārajā mākonī.ekvivalentais daudzums
K1 – koeficients, kas atkarīgs no SIIV glabāšanas apstākļiem;
K2 – koeficients, kas atkarīgs no SIIV fizikāli-ķīmiskām īpašībām, nosaka pēc tabulas 7;
K3 – koeficients, kas vienlīdzīgs hlora un faktiski noplūdušā SIIV toksodozu attiecībai, nosaka pēc tabulas7;
K4 – koeficients, kas atkarīgs no vēja ātruma, nosaka pēc tabulas 8;
K5 – pie inversijas=1;
K6 – koeficients, atkarīgs no laika, kas pagājis no avārijas sākuma, nosaka pēc taulas 6.
K7 – koeficients, kas atkarīgs no gaisa temperatūras, nosaka pēc tabulas 7;
Qo – noplūdušo SIIV daudzums, t.

6. Vai būs bīstamība attālumā kurā atrodos?
Jā, bīstamība būs, taču tākā kopējais saindējamās zonas dziļums nepārsniedz 8 km ,tad būs vairāk laika reaģēt uz notiekošo.

7. Rīcības plāns avārijas gadījumā.
Jāieslēdz radio vai TV valsts programma, jāseko līdzi informācijai, kas būtu jādara katastrofas gadījumā. Otrkārt jāsavāc visas nepieciešamās lietas: dokumenti, pareizs apģērbs, pārtika, lukturi ar rezerves baterijām, universāls nazis, sērkociņi vai šķiltavas, kurināmais (spirta sveces palīdzēs aizdedzināt sliktos laika apstākļos), sakaru līdzekļi, dzeramais ūdens, medikamenti. Ja ir iespēja, tad vajag informēt apkārtējos iedzīvotājus, jāseko ugunsdzēsēju (policijas) rīkojumiem. Vajag evakuēties atkarībā no vēja virziena.Nav komentāru:

Komentāra publicēšana